е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка Към ОП-1 / 15.7.2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор, по всички части, за реконструкция и укрепване на административна сграда с адрес гр. Перник, пл. "Кракра Пернишки" №1 и привеждане на сградата в съответствие с изискванията на актуалните нормативни документи

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=740680
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 1 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Коментар: АОП №740677
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 26.1.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА № 2 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Коментар: АОП №740680
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.zip 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razyasnenia.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 6 / 24.8.2016 г.

Публикувано на: 24.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 8 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol №2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 9 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol №3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № 10 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 26.1.2021 г.

Решение № 11 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 12 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP.pdf 26.1.2021 г.