е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-10 / 3.12.2019 г.

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник", разделена на единадесет обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.9.2020 г.
Файлове актуални към: 19.9.2020 г.

Обявление за възложена поръчка № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie v.pdf 19.9.2020 г.

Решение за откриване № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za otkrivane v.pdf 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1 sopica.rar 19.9.2020 г.

Документация за участие № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2 velkovci VVM.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3 velkovsi.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 noevci.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5 gyrlo.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6 brusnik.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7 giginci.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 babica.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razsadnik.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 1.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 2.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 3.rar 19.9.2020 г.

Техническа документация № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 4.rar 19.9.2020 г.

Количествени сметки № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KS-ta.rar 19.9.2020 г.

Образци № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 19.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-21/1 / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie10.01.2020.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 1 № / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 vodoprovodi.pdf 19.9.2020 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-334 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 2 № / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 1 № / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.9.2020 г.

Протокол 3 № / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 19.9.2020 г.

Доклад № / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.9.2020 г.

Решение за класиране № ВП-418 / 7.7.2020 г.

Публикувано на: 07.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 418.pdf 19.9.2020 г.