е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-79 / 17.6.2015 г.

Ремонт на общинска пътна и вътрешна улична мрежа на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 6.7.2015 г.

Публикувано на: 06.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) дОГОВОР оп2.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП3.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП4.pdf 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИЗПЛАТЕНА СУМА ОП 4.jpg 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор оп 1.pdf 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума опм оп1.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОПМ ОП1.pdf 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 3м. септември.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП2 м. септември.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП4 м. септември.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 11.11.2015 г.

Публикувано на: 11.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОМП -ОП1.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 20.11.2015 г.

Публикувано на: 20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) омп оп2.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 20.11.2015 г.

Публикувано на: 20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) омп оп3.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатени суми за ОП 2,3 и4.pdf 17.1.2021 г.

Гаранции № 17 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) освободено ГИ за ОП 2,3и4.jpg 17.1.2021 г.

Гаранции № 18 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) свободена ГИ за ОП1.jpg 17.1.2021 г.