е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 26-00-192 / 21.9.2016 г.

"Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белица - подобект: "Изграждане на спортни игрища - Оборудване"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Oborudvane.rar 28.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 28.1.2021 г.

Заповед № / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved - igrishte - oborudvane.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol-igrishte-oborudvane.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie- igrishte - oborudvane.pdf 28.1.2021 г.

Оферта № / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oborudvane sport.pdf 28.1.2021 г.