е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 22.2.2019 г.

ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2 ОТЗОП С ПРЕДМЕТ: "Предоставяне на консултантски услуги за разработване и подаване на проектно предложение от Община Дупница във връзка с получаване на комбинираното финансиране - безвъзмездна финансова помощ и финансиране по финансов инструмент с цел успешно изпълнение на проект в областта на развитие на културната инфраструктура в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.kons.uslugi.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.publ.obqva.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dogovor.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specificacia_Podgotovka_proekt_Dupnitsa_PO_1_OPRR.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат XML и pdf.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Други документи № / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока на Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф.за удължаване срока на Обява.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.4.2019 г.

Публикувано на: 02.04.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 19.5.2021 г.