е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-8 / 1.2.2016 г.

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, заснемане и изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, находящи се на територията на град Никопол, попадащи в обхвата на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № 12-8 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-8 публична покана .pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-8 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация обследване окончателна.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 12-8 / 8.2.2016 г.

Публикувано на: 08.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения 101 б ал.6 от ЗОП.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-8 / 18.2.2016 г.

Публикувано на: 18.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 101Г ал 4 от ЗОП.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-8 / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.doc 28.11.2021 г.