е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 42-01-201-(1) / 11.9.2013 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ на Обществена поръчка с уникален номер в АОП 0418-2013-0020 “Реконструкция, модернизация и разширения на ГПСОВ - гр. Дупница и доизграждане на канализационна мрежа”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 28 / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SMR.pdf 26.1.2021 г.