е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 42 / 8.12.2016 г.

"Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.001-0069-C01 "Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.6.2018 г.
Файлове актуални към: 23.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.doc 23.6.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 8.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 3 / 8.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 23.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 15.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obshtinski Istoricheski Mozei.pdf 23.6.2018 г.

Протокол № 5 / 3.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_публичност_Музей.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 6 / 2.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОИМ.pdf 23.6.2018 г.