е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ОП-2018 / 3.1.2018 г.

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Белослав до депо за неопасни отпадъци (или съоръжение/ инсталация за третиране) "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Решение № 2/04.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 2.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление към решение 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сметосъбиране 1.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Техническа Спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obr.2_EEDOP.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Заповед на кмета на общината към тех.споцификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед(1).pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор на запитване.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30012018_0005.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/14.02.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1-smet.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 4/30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол №2/30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 3/30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Доклад от комисия/30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 11.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 5 от Комисия № / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 5.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Коментар: Доклад -последващ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_18.12.2018г.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Коментар: Решение № 34
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 34.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Договор № 10/10.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 10 от 10.01.2019г.pdf 25.1.2021 г.