е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-13 / 30.11.2016 г.

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 6_ Deklaracia za lipsa na svarzanost.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 7_ Deklaracia chl.3, t.8.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 8_ Deklaracia chl.6, al.2.docx 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 1_ Opis.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 2 - EEDOP.doc 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 3_ Tehnichesko predlogenie.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 4_ Deklaracia za saglasie s proekt na dogovor.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 9_ Cenovo predlogenie.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 10_Dogovor proekt.docx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 ел. енргия.xlsx 27.1.2021 г.

Образци № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 5_ Deklaracia za validnost na ofertata.docx 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 1.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 2.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 27.1.2021 г.