е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-7 / 12.6.2020 г.

„Извършване на инвентаризация на горските територии, собственост на община Болярово в териториалния обхват на TП „ДГС Елхово“ с обща площ от 6 271.4 ха, както и изработване на горскостопански план за всички горски територии, собственост на Община Болярово в териториалния обхват на TП „ДГС Елхово“.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Други документи № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentation_Inventarizaciq_Plan_2020.docx 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Technicheska_specificacia_Inventarizacia_plan_2020.docx 26.1.2021 г.

Образци на документи № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_Dogovor_Inventarizacia_plan_2020.docx 26.1.2021 г.

Образци на документи № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Задание.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 8 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 26.1.2021 г.