е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-3 / 25.9.2018 г.

Пазарни консултации по проект: "Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14.3ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1.xlsx 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14.4ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2.xlsx 17.3.2021 г.

Приложения № / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15.3ИГРИЩА БРЕЗНИК - КС.xlsx 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-662 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pazarni.pdf 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13. Технически проект спортни площадки Брезник.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-373 / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA BM-GRUP.PDF 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-378 / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta ALDO.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-379 / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta UAITFIILD FINANS.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № ВП-689 / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.