е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Договаряне без обявление ОП-17 / 7.12.2015 г.

Доставка на електрическа енергия за нуждите на обекти общинска собственост и уличното осветление на територията на община Аврен, област Варна за срок от 12 (дванадесет) месеца

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № 1 / 7.12.2015 г.

Публикувано на: 07.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_el.energiq.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване № 2 / 7.12.2015 г.

Публикувано на: 07.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_el.energiq-AOP.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 19.2.2016 г.

Публикувано на: 19.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor-EnergoPro.PDF 30.7.2021 г.

Становище на АОП № 4 / 19.2.2016 г.

Публикувано на: 19.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) stanovishte-el.energiq-AOP.PDF 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m.mart 2016 g..doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m.april 2016 g. - EnergoPro.doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m. mai 2016 g._EnergoPro.doc 30.7.2021 г.

Информация за публикувана обява в АОП № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор.pdf 30.7.2021 г.