е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 12.1.2021 г.

"Избор на изпълнител на дейностите по направа на нови лесокултурни прегради и минерализирани ивици на територията на община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-подготовка-оферти.doc 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-1-Технически-спецификации.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-4-Проект-договор.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническо предложение - образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-2.1-Техническо-предложение-ОП-1.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ценово предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.1-Ценово-предложение-ОП-1.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.1а-КСС-Обособена-позиция-1.xlsx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническо предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-2.2-Техническо-предложение-ОП-2.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ценово предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.2-Ценово-предложение-ОП-2.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ксс образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.2а-КСС-Обособена-позиция-2.xlsx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обява за събиране на оферти(1).zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ивици и прегради
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 24.1.34 TP project ivici i pregradi(1).zip 23.1.2021 г.