е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 12.1.2021 г.

"Избор на изпълнител на дейностите по направа на нови лесокултурни прегради и минерализирани ивици на територията на община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-подготовка-оферти.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-1-Технически-спецификации.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-4-Проект-договор.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническо предложение - образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-2.1-Техническо-предложение-ОП-1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ценово предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.1-Ценово-предложение-ОП-1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.1а-КСС-Обособена-позиция-1.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: техническо предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-2.2-Техническо-предложение-ОП-2.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 8 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ценово предложение образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.2-Ценово-предложение-ОП-2.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 9 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ксс образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение-3.2а-КСС-Обособена-позиция-2.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 10 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обява за събиране на оферти(1).zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № 11 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Коментар: ивици и прегради
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 24.1.34 TP project ivici i pregradi(1).zip 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 8.2.2021 г.

Публикувано на: 08.02.2021 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_0001-2021_KRESNA.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 13 / 26.2.2021 г.

Публикувано на: 26.02.2021 г.
Коментар: покана за сключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана елит.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 19.4.2021 г.

Публикувано на: 19.04.2021 г.
Коментар: договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) прегради.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 19.4.2021 г.

Публикувано на: 19.04.2021 г.
Коментар: договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ивици.pdf 28.11.2021 г.