е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 21.3.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "Техническа помощ за управление на проект "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637353536
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОПОС Техн.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ОПОС Тех.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат PDF и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP - PDF. и XML.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Методическо оказание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodichesko ukazanie na AOP za eEEDOP.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 8 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Реш. 8 ОПОС Техн..pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor na zapitvane.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 OPOS Tehn.pomosht.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.Opos.Tehn.pomosht.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_OPOS Tehn.pomosht.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_OPOS Tehn.pomosht.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Утвърден Протокол от работата на комисия по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol chl.181, al.4 ot ZOP.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 32 / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_32 ot 28.06.19.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Коментар: Решение за допълнение на Решение №32/28.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.dopulnenie 34 ot 08.07.2019.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 25.7.2019 г.

Публикувано на: 25.07.2019 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. objalvane AOP.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 9.12.2019 г.

Публикувано на: 09.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenei za vuzlojena poruchka.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.12.2019 г.

Публикувано на: 09.12.2019 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_s_prilojeniq_cor.rar 20.6.2021 г.