е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-24 / 20.9.2019 г.

"РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение sign.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci remont (1).docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Писмо отговор на изпитване- Разяснение по условията на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разаснение по документацията за възлагане на ОП sign.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №1.pdf 15.1.2021 г.

Решение за прекратяване на ОП № 7 / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване възлагането на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 15.1.2021 г.