е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 131 / 4.9.2019 г.

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 5 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 6 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-32.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-38 Решение за класиране на втори.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ток.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 9 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор ток.pdf 19.1.2021 г.