е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-38 / 25.2.2020 г.

"Периодична доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОбА -Роман , НУ"П.Р. Славейков" ДГ"Зора " и КСУДС гр. Роман - за отоплителни сезони 2021/2022г, 2022/2023 и 2023/2024.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 2 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка 2020.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор и спесификация.pdf 27.1.2021 г.