е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-6 / 11.6.2020 г.

"Ремонт, преустройство и реконструкция на общински сгради в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentation_Remont_Sgradi_2020.docx 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Technicheska_specificacia_Sgradi_2020.docx 26.1.2021 г.

Методика за оценка № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Мetodika_Sgradi_2020.docx 26.1.2021 г.

Образци на документи № 6 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_Dogovor_2020.docx 26.1.2021 г.

Образци на документи № 7 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_Sgradi_2020.rar 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 44 от дата 28.08.2020г..pdf 26.1.2021 г.