е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-101 / 2.11.2016 г.

"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Белица през зимния сезон 2016/2017 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 27.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info zim02112016163741.pdf 27.1.2021 г.

Заповед за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти № / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед z.pdf 27.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info z.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 70.pdf 27.1.2021 г.

Плащане по договор № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 70 0117.doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 70 0717.doc 27.1.2021 г.