е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-49 / 27.6.2017 г.

„Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по сключен договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. и анекс №BG16RFOP001-2.001-0146-C02/20.06.2017 г. към него с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 19.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9065669.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Образци № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 12-49 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Единен наръчник публичност 2014-2020.pdf 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-49 / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол комисия 1.pdf 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-49 / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол комисия2.pdf 19.5.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-49 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-49 / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 202 09.08.2017.pdf 19.5.2021 г.