е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-1 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни консултации

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq.docx 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-227 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za pazarni kosultacii osvetlenie.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-401 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta DELTA EOOD.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-402 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta K 5 STROI.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-412 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta INFRAKOREKT STROI.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-414 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta ALDO.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-417 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ofertaBOLKAN KYNSTRAKSHYN.pdf 17.3.2021 г.