е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-8 / 26.10.2016 г.

"Доставка на офис консумативи и канцеларски материали в рамките на Проект № РД 50-104/17.08.2016 г., по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", от ПРСР 2014-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_dostavka.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekt_na_dogovor.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: информация до аоп за обявена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_aop_D8.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срока на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_udalgavane_srok.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: Заповед за удължаване срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved_udalgavane_srok.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: Информация за удължаване срока на офертте
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_AOP_udalgavane_srok.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 11.11.16.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_201.pdf 7.5.2021 г.