е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-27 / 10.12.2015 г.

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинска, Областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по осем обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DokumOP27.doc 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 31/10.12.2015 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshOP27.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-211 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwlOP27.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-61 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Коментар: Отговор на поставен въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP27otgovor.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 42-00-62 / 1.3.2016 г.

Публикувано на: 01.03.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobsOP27-1.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 13 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00160.re6enie.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Протокол 1 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00156.protokol.1.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Протокол 2 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00157.protokol.2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Протокол 3 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00158.protokol.3.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Протокол по чл.36а от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00159.protokol.4.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00188.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00185.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00186.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 42-01-68 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Коментар: Прекратяване на позиции 7 и 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op-27prekrat.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение по позиция 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00182.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор за изпълнение по поз. 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00183.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор по поз. 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00184.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 42-01-74 / 18.5.2016 г.

Публикувано на: 18.05.2016 г.
Коментар: Прекратяване на позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh_prekratqvane.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение по позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00218.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор по позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00219.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Коментар: Приложение към договор по позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00220.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Протокол 1а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1а.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Протокол 2а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2а.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 2 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Решение по Обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р Е Ш Е Н И Е по ОП.5.pdf 16.1.2021 г.