е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-9 / 30.9.2019 г.

Периодична доставка на въглища "донбаски" за обекти на територията на община Болярово за срок от 4 години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf 19.5.2021 г.