е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 14.11.2018 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2019 г. в община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка от дата 20.11.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация с указания към участниците.doc 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 утвърден на 18.12.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 утвърден на 18.12.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Доклад от работата на комисията № 10 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за резултатите от работата на комисията.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 11 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците от дата 18.12.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 2.1.2019 г.

Публикувано на: 02.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №1 от дата 02.01.2019г..pdf 19.5.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 12 / 2.1.2019 г.

Публикувано на: 02.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка от дата 02.01.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор № 1 от 02.01.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на Договор.pdf 19.5.2021 г.