е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-8 / 15.5.2020 г.

"Доставка на ново специализирано транспортно средство - бус/микробус за нуждите на проект "Равен достъп до услуги за всяко дете", с административен Договор BG05M9OP001-2.019-0013-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_d_8_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_d_8.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 03_obrazci.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni_D_8.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол 60а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_ 60a_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 11 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_9_D_8_.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Договор 193
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 193_.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 13 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_8.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 14 / 29.9.2020 г.

Публикувано на: 29.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_D_8_.pdf 21.1.2021 г.