е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-8 / 15.5.2020 г.

"Доставка на ново специализирано транспортно средство - бус/микробус за нуждите на проект "Равен достъп до услуги за всяко дете", с административен Договор BG05M9OP001-2.019-0013-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.5.2020 г.
Файлове актуални към: 25.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_d_8_.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № 2 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_d_8.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № 3 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_8_.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № 4 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № 5 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 03_obrazci.zip 25.5.2020 г.