е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 23.5.2017 г.

Доставка, чрез покупка на репариращ автомобил-тип 'паяк" за нуждите на Община Дупница

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01976.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.doc 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt na dogovor.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за паяк.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Информация за Удължаване срок на за подаване на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uduljavane srok za podavane na oferti.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за допусната техническа грешка в Раздел V на Информация за публикувана в профила на купувача обява относно крайният срок за получаване на оферти и дата и час на отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) С Ъ О Б Щ Е Н И Е за допусната техническа грешка.doc 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protkol paqk.pdf 21.1.2021 г.