е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-66 / 31.5.2018 г.

"Избор на изпълнител на СМР за обекти: Основен ремонт на сграда кметство с. Средни рът, ОР на сграда на кметсво с. Курново и Преустройство на общинска сграда за кметство, поща и здравна служба в с. Радовене

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.5.2018 г.

Публикувано на: 24.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Ремонт сграда кметствоКурново.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Ремонт сграда кметство с. Средни рът.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОР на помещения на общинска сграда в с. Радовене (1).xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОР на помещения на общинска сграда в с. Радовене (1).xls 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 22.1.2021 г.