е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-17 / 8.4.2019 г.

Пазарна консултация с предмет:"Инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор и доставка на стационарно технологично оборудване) за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Техничска спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС-СМР.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-81 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица опос.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.