е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-5 / 2.6.2020 г.

"Реконструкция на улици в гр. Кресна: "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, "Влахински езера" от о.т.157 до о.т.149, "Пирин" от о.т.130 до о.т.136, "Спартак" от о.т.153 до о.т.151 и "Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, ул. "Спартак" от о.т.153 до о.т.151, ул. "Цар Самуил от о.т.131 до о.т.135"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация СМР.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.pdf 9.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiav.pdf 9.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение КСС.xlsx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-2-ЕЕДОП.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 9.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа-спецификация.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 10 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PR. ULICI.rar 9.5.2021 г.

Документация за участие № 11 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ulici.zip 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) запитване.pdf 9.5.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 13 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за обявление.pdf 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: отговор на запитване 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор 2.pdf 9.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) p-l_1-Komisiq_YLITCI-ZOP.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 16 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отваряне цени.pdf 9.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: протокол 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL-final.pdf 9.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: протокол 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL - 3 - TCSENI.pdf 9.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_ylitsci_KRESNA-00611-2020-0004.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 20 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение улици.pdf 9.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: протокол 4 от комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 22 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Коментар: решение корекция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie korekcia.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 29.10.2020 г.

Публикувано на: 29.10.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgFEF5.pdf 9.5.2021 г.