е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 4.2.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ:"Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ИП.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.2.2020 г.

Публикувано на: 14.02.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 24.1.2021 г.