е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-84 / 28.5.2018 г.

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 И 3 ЗУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ИВАЙЛОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP001-2.002 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ - 2", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г.", ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "ОСМИ МАРТ" № 2 Обособена позиция № 2- МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "ПИРИН" № 19 Обособена позиция № 3- МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "АРМИРА" № 3 Обособена позиция № 4- МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" № 10 Обособена позиция № 5 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "АРМИРА" № 10" Обособена позиция № 6 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. "АРМИРА" № 1"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци TP i Sertifikat EE.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor TP i Sertifikat EE.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 7 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol Obsledvane .pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 2.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 3.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 4.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 5.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 6.pdf 24.1.2021 г.