е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-47 / 23.7.2018 г.

"Рехабилитация на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Аврен" по обособени позиции Обособена позиция № 1: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци, община Аврен - от т. 70 до т. 100, съгласно трасировъчен план, с дължина 351 метра" Обособена позиция № 2: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tехнически спецификации.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проекти.rar 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_proekt_ OP 1.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_proekt_ OP 2.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул документация.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен договор ОП 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 27.1.2021 г.