е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 6.1.2020 г.

Авторски надзор на обект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на Открит обект за спортни дейности в гр. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2020 г.
Файлове актуални към: 28.11.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) спорт.pdf 28.11.2020 г.