е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-12 / 19.8.2019 г.

Изпълнение на СМР на обект: "Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.2.2020 г.
Файлове актуални към: 24.2.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 536/26.08.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.2.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 505/26.08.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 24.2.2020 г.

Документация за участие № 3. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 24.2.2020 г.

Документация за участие № 4. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 1.zip 24.2.2020 г.

Документация за участие № 5. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 2.rar 24.2.2020 г.

Документация за участие № 6. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 3.zip 24.2.2020 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7. / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -636/20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 24.2.2020 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 8. / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 14/10.02.2020г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 24.2.2020 г.