е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-12 / 19.8.2019 г.

Изпълнение на СМР на обект: "Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 536/26.08.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 505/26.08.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 1.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 2.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6. / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Сканирани проекти 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раздел ХV Сканирани проекти 3.zip 30.7.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7. / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -636/20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 8. / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 14/10.02.2020г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 9. / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 10. / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11. / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 129/25.02.2020г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация на Възложителя - Приложение към договор рег. № 20 - 62/25.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 62/25.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение към договор рег. № 20 - 62/25.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение договор.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение към договор рег. № 20 - 62/25.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение приложение договор_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 16. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 24 00 - 235/26.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение № 17. / 15.6.2021 г.

Публикувано на: 15.06.2021 г.
Коментар: Обявление за изменение на обществена поръчка в срока на изпълнение изх. № РД 2400 - 462/15.06.2021г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение в срока за изпълнение.PDF 30.7.2021 г.

Допълнително споразумение № 18. / 15.6.2021 г.

Публикувано на: 15.06.2021 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. № 20-62 - (1)/15.06.2021г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 30.7.2021 г.