е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-2 / 29.8.2017 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2017-2018г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-80 / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-2 / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za otkrivane.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-483 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie ceni.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-501 / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izpylnitel.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-546 / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za iamenenie.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-99 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie vyzlojena.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 107 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 1 poz..pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 108 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 2 poz..pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 109 / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 3 poz..pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-33 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob 107.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-34 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob 108.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-35 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob 109.pdf 17.3.2021 г.