е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-9 / 10.3.2016 г.

"Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Лом за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_proektirane_PRSR.zip 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_медии_Лом_10_03_2016.docx 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_1_do_vsichki.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_proektirane_DFZ.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1a_dop_proektirane_LOM.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_za_otvarjane_na_tseni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2_rabota_komisija.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_rabota_komisija.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 2.6.2016 г.

Публикувано на: 02.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_33_02June2016.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 195.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 762573.pdf 7.5.2021 г.