е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-14 / 27.12.2016 г.

"Предоставяне на услуги на Община Аврен по предварително третиране на смесени битови отпадъци и "зелени" отпадъци, генерирани на територията на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.