е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-61 / 26.10.2018 г.

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технически спецификации.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Справка за потребление на ел. енергия.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул документация.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 8_Dogovor proekt.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.