е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-7 / 4.6.2015 г.

" Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 19.1.2021 г.

Публична покана № 2 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 3 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol ODZ.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor ODZ.pdf 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация плащания 1.pdf 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq - odz.docx 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) И Н Ф О Р М А Ц И Я.docx 19.1.2021 г.