е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-26 / 3.6.2020 г.

ПАЗАРНА КНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ: "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Други документи № / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация Инженеринг ЦВН.pdf 19.5.2021 г.

Покана за участие № / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта за пазарна консултация (1).docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.