е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-147 / 12.6.2020 г.

ИЗБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 26.8.2020 г.

Публикувано на: 26.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.10.2020 г.

Публикувано на: 27.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 9 / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 92 от 29.12.2020.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 11 / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения към договор.pdf 20.1.2021 г.