е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-147 / 12.6.2020 г.

ИЗБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 3.7.2020 г.