е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0002 / 5.5.2020 г.

"Извършване на СМР на обект: "Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени", по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл." Обособена позиция №2: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51"Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830373535
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка №975700/05.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № №145/05.05.2020 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура №975695/05.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 19.8.2020 г.

Публикувано на: 19.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на комисията, назначена със Заповед №163 от 27.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от работата на комисията по Заповед №163 от 27.05.2020.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от 11.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Коментар: Протокол №3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от 23.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Коментар: Решение №296/25.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_№296 от 25.09.2020.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 76-113 / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Коментар: Договор №76-113 от 26.10.2020 г. за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 76-113.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 77-113 / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Коментар: Договор №77-113 от 26.10.2020 г. за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 77-113.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 999859 / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №999859 от 16.11.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 999859.pdf 16.1.2021 г.