е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-6 / 28.5.2019 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и формуляри от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на администрация на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d6_.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d6.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d6_.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS d6_.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni D6.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_6_.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_D_6_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Решение 12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_12_D_6_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob vuzl por d6.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 146.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_.pdf 24.1.2021 г.