е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 12.3.2019 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“, осъществяван по OПРР 2014-2020”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info. publ. obqva.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Критерий за възлагане, методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ Неофит 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Неофит 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Неофит 11.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа документация.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Инф.за удължаване срока за подаване на офери
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф. за удължаване срока за подаване на оферти.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 4.12.2019 г.

Публикувано на: 04.12.2019 г.
Коментар: Анекс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс.pdf 18.1.2021 г.