е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-53 / 10.7.2017 г.

Открита процедура:"Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 13.7.2017 г.

Публикувано на: 13.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.7.2017 г.

Публикувано на: 13.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.7.2017 г.

Публикувано на: 13.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte_001.pdf 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za odobrqvane na obqvlenie za izmenenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documetntaciq izmenena.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i grafik.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvleniq.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchvane na dogovor za OP.pdf 28.1.2021 г.