е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Открита процедура 3 / 18.3.2016 г.

"Доставка на 1 /един/ брой употребяван лекотоварен автомобил /тип "пикап"/ за нуждите на "Домашен социален патронаж" при Община Брусарци."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3 / 4 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка МПС за ДСП- ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3 / 5 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка МПС за ДСП- МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3 / 6 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка МПС за ДСП- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3 / 7 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка МПС за ДСП- ОБРАЗЦИ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3/ 3 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Съдържание Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доставка МПС за ДСП- СЪДЪРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3/ПП-10-7 / 1 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за Доставка на МПС за ДСП.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-3/ПП-10-8 / 2 / 18.3.2016 г.

Публикувано на: 18.03.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за Доставка на МПС за ДСП.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-3 / 8 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Коментар: Протокол от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от комисия-ОП Доставка МПС за ДСП.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-3 / ПП-10-28 / 9 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решени 6 - ПП-10-28-25.05.2016-прекратяване на доставка на МПС.pdf 5.1.2021 г.