е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-22 / 22.6.2018 г.

00384-2018-0011 "Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Бяла Слатина", по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Текущ ремонт на улична мрежа в град Бяла Слатина", Обособена позиция №2 "Текущ ремонт на улична мрежа в с. Търнава, общ. Бяла Слатина", Обособена позиция №3 "Текущ ремонт на улична мрежа в с. Търнак, общ. Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-3.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 7.11.2018 г.

Публикувано на: 07.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 13 / 7.11.2018 г.

Публикувано на: 07.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 30.7.2021 г.