е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-9 / 7.7.2017 г.

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" на следните сгради по обособени позиции: " Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, ул. "Славянска" № 53-А, блок "Строител" " Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, блок "Пелистър" " Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, блок "Първи Май" " Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, блок на ул. "Дядо Цеко Войвода" № 45

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVLENIE.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Документация, техническа спецификация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTACIQ.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Образци и проект на договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tender_NPEE-LOM.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Технически паспорт и Енергийно обследване - ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Славянска 53.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Технически паспорт и Енергийно обследване - ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пелистър.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Технически паспорт и Енергийно обследване - ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Н. Бозвели.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Технически паспорт и Енергийно обследване - ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дядо Цеко.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Разяснения до участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq do uchastnici.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 4 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 15 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 16 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ARBUL.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) STENSTROI.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AKVANI.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 108.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 21 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl poruchka.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 22 / 21.6.2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_S_9_OP_2_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 23 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr_dog_53_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 24 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договр
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S_9_2017.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 25 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S9_pr_dog_108_op1_2017.pdf 24.1.2021 г.